شرایط نگهداری پسته

نگهداری پسته احمد آقایی خام به شرایط دما، رطوبت/رطوبت و تهویه خاصی نیاز دارد. بلومو و همکاران (مرجع Bellomo، Fallico و Muratore59) پایداری لوتئین و روغن را در مغز پسته (P. vera L.، واریته Bronte) که تا 14 ماه در سه دمای 10، 25 و 37 درجه سانتیگراد ذخیره شده بودند، آزمایش کردند.

نمونه ها با استفاده از دو فیلم (نایلون و اتیلن وینیل الکل) با و بدون اکسیژن ساز بسته بندی شدند. برای هر دما، نمونه های مرجع در کیسه های باز بسته بندی شدند.

پس از 14 ماه، روغن صرف نظر از دمای نگهداری، تنها افزایش جزئی در اسیدیته و مقدار پراکسید نشان داد.

در مورد پایداری لوتئین، کمترین غلظت در دمای 37 درجه سانتی گراد با تخریب حدود 5/57 درصد مشاهده شد. در دمای 10 و 25 درجه سانتی گراد، نمونه ها تفاوت جزئی در غلظت لوتئین پسته گلستان ۴۵۰ گرمی صادراتی با 37 درصد تخریب نشان دادند.

بنابراین نگهداری کنترل شده برای حفظ کیفیت پسته مهم است. پایداری روغن فقط تحت تأثیر طول مدت ذخیره سازی است.

پایداری لوتئین نیز تحت تأثیر دمای ذخیره سازی و تخریب جنبشی است. در طول نگهداری، لوتئین پایداری خوبی در دمای 10 و 25 درجه سانتیگراد نشان داد.

به طور خاص، دمای پایین ذخیره سازی:

مانند 10 درجه سانتی گراد، مهمترین پارامتر بود زیرا کیفیت خوب پسته شور زعفرانی گلستان را هم برای پایداری رنگدانه و روغن (اسیدیتی) و هم عدم وجود کپک و حشرات تضمین می کند.

مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی
مطالعات آزمایشگاهی اخیر و مطالعات انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهد که خواص سالم پسته را می توان تا حدی به محتوای آنتی اکسیدان های غذایی آجیل نسبت داد.

جنتیله و همکاران (مرجع Gentile، Allegra و Angileri60) اثرات یک عصاره آبدوست P. vera L. را بر تولید گونه‌های اکسیژن فعال در سلول‌های ماکروفاژ RAW 264.7 ارزیابی کردند.

کاهش وابسته به دوز در تولید گونه‌های اکسیژن فعال ناشی از لیپوپلی‌ساکارید (LPS) هنگامی مشاهده شد که سلول‌ها با غلظت‌های مختلف عصاره آبدوست انکوبه شدند، که نشان‌دهنده پروآنتوسیانیدین‌ها به عنوان اجزای فعال زیستی مسئول این اثر است.

به طور مشابه، انکوباسیون ماکروفاژهای موش RAW 264.7 با عصاره روغن پسته خام فله ای به مدت 24 ساعت باعث کاهش برخی نشانگرهای التهابی ناشی از LPS مانند Ifit-2، TNF-α و IL-6 شد (مرجع Zhang، Kris-Etherton و Thompson61).

  • منابع:
    1. Nutrition attributes and health effects of pistachio nuts
  • تبلیغات: 
  1. نحوه ی افزودن کود به محصولات در مزرعه
  2. زندگی مرفه را با این راهکار حاصل نمایید!
  3. میمونی با خوردن کرم از موهای زائد خود خداحافظی کرد!
  4. قاچاق عجیب سیم افشان از چین به ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.